Vi är Kvalitet i tusen -certifikaterade

Kvalitetservice

I början av 2014 fick Hotel Sea Front kvalitetscertifikatet. Tons of Quality är ett kvalitetsprogram som är skräddarsytt för turistnäringen, baserat på internationella kvalitetskriterier. Ett av målen med detta program är att företaget och dess personal ska lära sig stjälvständigt för att utveckla kvaliteten på produkter, tjänster och drift. Feedback betyder en möjlighet för oss att förbättra, så ge oss feedback! Hotel Sea Front har en egen kvalitetsmanual som hjälper oss i vårt mål. Kvalitetshandboken innehåller t.ex. våra värderingar, som är grunden för allt vårt arbete.

Kvalitetsmanual

1. Vänlighet Vi möter samtliga kunder, övrig personal och samarbetspartners på ett vänligt och artigt sätt. 2. Gästfrihet Vi strävar efter att uppfylla våra gästers önskemål och göra deras vistelse angenäm från början till slut. 3. Kvalitet Vi vill att våra tjänster skall hålla samma höga kvalitet för alla våra kunder. Vi strävar till att ständigt utveckla vår kundbetjäning för att möta kundernas önskemål. 4. Ansvar Varje medlem i personalen har ansvar för kvaliteten i det dagliga arbetet samt de kundkontakter som de skapar och upprätthåller.
Varje medlem av personalen bär ansvar för kvaliteten i det dagliga arbetet samt i de kundrelationer de skapar och upprätthåller. Hotel Sea Front strävar efter ett ansvarsfullt företagande vilket för oss betyder följande:  
  • vi arbetar för att minska på de negativa miljöeffekterna. Vi sparar energi genom att bl.a. använda lågenergilampor, övergå från uppvärmning med olja till uppvärmning med pellets och genom att sortera glas, kartong, papper och bioavfall. Vi har även fått Green Start certifikatet och vi har valt fem verksamhetsområden där vi skall göra insatser de kommande åren.
  • vi uppehåller ett fungerande system för kundfeedback.
  • vi arbetar aktivt med att vara en bra arbetsgivare. Vi följer rådande arbetsmarknadsavtal och lagstiftning samt tar i beaktande arbetssäkerhetsfrågor. Vi erbjuder vår personal företagshälsovård.
  • vi låter personalen vara en del av verksamheten genom att erbjuda dem möjlighet till skolning.
  • vi fungerar etiskt på marknaden och i affärsrelationer.
  • vi respekterar avtal och uppehåller goda kontakter med konsumenter och leverantörer.
Är du redo?

Välkommen till oss!

 
Vitsippsgatan 2, 10600 Ekenäs

Kontakta oss