Är mycket viktigt för oss och i början på år 2014 fick Hotel Sea Front Kvalitet till tusen (Laatutonni) certifikatet. Kvalitet till tusen är ett kvalitetsprogram skräddasytt för turistbranschen och det grundar sig på internationella kvalitetskriterier. Ett av syften med detta program är att företaget, och dess personal, själv lär sig att utveckla sina produkter, tjänster och hela sin verksamhet.

Vi uppskattar väldigt mycket gästernas feedback som får oss att utveckla vårt tjänsteutbud!

Hotel Sea Front har en egen kvalitetshandbok som hjälper oss i vårt arbete. Handboken innehåller bl.a. våra värden som är grunden till allt vårt arbetet.

1. Vänlighet

Vi möter samtliga kunder, övrig personal och samarbetspartners på ett vänligt och artigt sätt.

2. Gästfrihet

Vi strävar efter att uppfylla våra gästers önskemål och göra deras vistelse angenäm från början till slut.

3. Kvalitet

Vi vill att våra tjänster skall hålla samma höga kvalitet för alla våra kunder. Vi strävar till att ständigt utveckla vår kundbetjäning för att möta kundernas önskemål.

4. Ansvar

Varje medlem av personalen bär ansvar för kvaliteten i det dagliga arbetet samt i de kundrelationer de skapar och upprätthåller.

Hotel Sea Front strävar efter ett ansvarsfullt företagande vilket för oss betyder följande:

 

  • vi arbetar för att minska på de negativa miljöeffekterna. Vi sparar energi genom att bl.a. använda lågenergilampor, övergå från uppvärmning med olja till uppvärmning med pellets och genom att sortera glas, kartong, papper och bioavfall. Vi har även fått Green Start certifikatet och vi har valt fem verksamhetsområden där vi skall göra insatser år 2015.
  • vi uppehåller ett fungerande system för kundfeedback.
  • vi arbetar aktivt med att vara en bra arbetsgivare. Vi följer rådande arbetsmarknadsavtal och lagstiftning samt tar i beaktande arbetssäkerhetsfrågor. Vi erbjuder vår personal företagshälsovård.
  • vi låter personalen vara en del av verksamheten genom att erbjuda dem möjlighet till skolning.
  • vi fungerar etiskt på marknaden och i affärsrelationer.
  • vi respekterar avtal och uppehåller goda kontakter med konsumenter och leverantörer.